Humler og barn

Jeg samarbeider med La Humla Suse og Summende barnehager, og vi har laget en brosjyre sammen – Humler for de yngste. Summende Barnehager er et prosjekt som skal inspirere barnehagefolk til å jobbe med pollinerende insekter som et eget bærekraftig prosjekt i barnehagene. Flere barnehager på østlandsområdet er med i dette prosjektet. La Humla Suse er en organisasjon som jobber med formidling av kunnskap om ville pollinatorer i Norge. La Humla Suse har stort fokus på å lære opp barn og unge til å forstå hvor viktig det er å ta vare på insektene våre. Og derfor har de engasjert seg i prosjektet Summende barnehager.

https://www.lahumlasuse.no/humler-for-sma-barn/