Humler og barn

La Humla Suse og Summende barnehager

Jeg samarbeider med La Humla Suse og Summende barnehager, og vi har laget en brosjyre sammen – Humler for de yngste.

Summende Barnehager er et prosjekt som skal inspirere barnehagefolk til å jobbe med pollinerende insekter som et eget bærekraftig prosjekt i barnehagene. Flere barnehager på østlandsområdet er med i dette prosjektet.

La Humla Suse er en organisasjon som jobber med formidling av kunnskap om ville pollinatorer i Norge. La Humla Suse har stort fokus på å lære opp barn og unge til å forstå hvor viktig det er å ta vare på insektene våre. Og derfor har de engasjert seg i prosjektet Summende barnehager.

https://www.lahumlasuse.no/humler-for-sma-barn/

Summende barnehager – Inspirasjon og veiledning.

Denne boken ønsker å øke kunnskapen og interessen for pollinerende insekter ved å vise hvordan man kan gjøre dette på en leken, spennende og kreativ måte i barnehagehverdagen. Boken er gratis, dere betaler kun porto. Kontakt: https://barnehageforum.no/tema/summendebarnehager/