Humla og mosetrolla

Barnebok på nynorsk – utgitt 20.11.2020

Barn – natur og miljø

Ta vare på humla – den trenger blomster og andre vekster for å leve. Det vi kan gjøre er å så frø.

Natur møter bok – illustrasjonene i boka er laget av ull og naturmateriale, noe som kan kan bidra til å knytte fortellingen nærmere naturen – til skogen der humla lever.

Dette er en fortelling som viser barn i alderen 3-7 år hvorfor humla er i ferd med å bli borte, og at vi faktisk kan gjøre noe for å stoppe denne utviklingen

Baksideteksten til boka

Vi møter humla i skogen der ho kjem susande innimellom trea. Humla elskar blomar og nektaren til blåklokkene, men det er også andre i skogen som er glad i blomar. Det blir eit tøft møte med mosetrolla. Kva skjer med humla? Får ho smake på den gode nektaren til sist?  Det viser seg at det er nokon som passar på skogen, og at livet går vidare, både for humler og blomar – og mosetroll.

Budskapet er at vi må ta vare på humlene. Menneskene sin innblanding  i naturen fører til at leveområdene til humlene er i ferd med å bli borte. Men vi kan gjøre noe med det. I boka formidler jeg dette gjennom en parkeringsplass. Den har bidratt til at skogen til humla og mosetrollene er blitt mindre, som igjen fører til færre blomster. Målet til humla er blåklokkene. Det blir et tøft møte med mosetrollene, og humla blir redd for at hun ikke klarer å nå målet sitt. Humla blir tatt med inn i trollhulen. Mosetrollene forteller, og det viser seg at de egentlig er støttespillere til humler og bier. De har også en hjelper som forsyner dem med blomsterfrø. Humler og blomster trenger hverandre.