Humla og mosetrolla

Ta vare på humla

Barnebok på nynorsk

Ta vare på humla – bier og humler er de mest effektive pollinerende insektene vi har.

Natur møter bok – illustrasjonene i boka er laget av ull og naturmateriale, noe som kan kan bidra til å knytte fortellingen nærmere naturen – til skogen der humla lever.

Humla og mosetrolla er en fortelling som viser barn i alderen 3-7 år hvorfor humla er i ferd med å bli borte, og at vi faktisk kan gjøre noe for å stoppe denne utviklingen

Vi møter humla i skogen der ho kjem susande innimellom trea. Humla elskar blomar og nektaren til blåklokkene, men det er også andre i skogen som er glad i blomar. Det blir eit tøft møte med mosetrolla. Kva skjer med humla? Får ho smake på den gode nektaren til sist?  Det viser seg at det er nokon som passar på skogen, og at livet går vidare, både for humler og blomar – og mosetroll.

Budskapet er at vi må ta vare på humlene. Menneskene sin innblanding  i naturen fører til at leveområdene til humlene er i ferd med å bli borte. I boka synliggjøres dette gjennom en parkeringsplass, skogen er borte. Men vi kan gjøre noe med det. I boka formidler jeg dette gjennom en parkeringsplass. Den har bidratt til at skogen til humla og mosetrollene er blitt mindre, som igjen fører til færre blomster.

Humla tar leseren med på en spennende flygetur gjennom skogen – hun vil vise favorittstedet sitt, der blåklokkene er. Men det skjer ting underveis. I skogen kan det skje mye rart og spennende. Derfor kommer mosetrollene inn her. De er med på å skape spenning og undring, og sammen med humla driver de fortellingen fram. Humla blir tatt med inn i trollhulen, og mosetrollene forteller. De har også fått erfare menneskene sin innblanding i skogen. Og det viser seg at de egentlig er støttespillere til humler og bier. De har nemlig en liten hjelper som forsyner dem med blomsterfrø. Denne lille jenten fremstår i fortellingen som en som passer på og hjelper til – en god rollemodell. Det å så frø er også noe barna kan bidra med.